EMPOWERING SUSTAINABLE AMBITIONS
Meer rendement, volg je ware ambities op basis van inzicht, overzicht en grip.

IS DE ORGANISATIE ONRUSTIG?

OMDAT ZIJ WORDT GEREMD IN HAAR AMBITIES.
Alles is logisch en helder,
maar medewerkers willen niet veranderen,
zijn dromers of geven aan
er geen goed gevoel bij te hebben.

IS ER ONRUST IN DE ORGANISATIE?

OMDAT ER GEEN CONTROLE EN OVERZICHT IS.
Er zijn procedures en afspraken,
maar medewerkers duwen toch door,
zijn niet realistisch of het voelt niet goed.

VOELT DE ORGANISATIE ONRUSTIG?

OMDAT ER NIET WORDT SAMENGEWERKT.
Is het gevoelsmatig onjuist,
medewerkers zien alleen getallen, procedures,
praten over visie en innovatie.

WORDT DE ORGANISATIE ONRUSTIG?

OMDAT DE VISIE NIET WORDT GEDEELD.
De directie ziet het voor zich,
maar medewerkers laten liever alles bij het oude,
vinden de ideeën te extreem of
het roept negatieve gevoelens op.

IS ER ONRUST
BIJ JOU OF JE COLLEGA’S?

Missen jullie, teamgevoel, rendement, structuur,
duidelijkheid, missie, visie of strategie.
“ IF YOU DO WHAT YOU DID,
YOU GET WHAT YOU GOT “

WAT DRIJFT DE ORGANISATIE?

Iedere organisatie heeft ambities,
maar niet altijd even helder.
Dat geeft onrust!

WAAR STAAT DE ORGANISATIE?

Iedere organisatie heeft ambities,
maar niet altijd helder.
Dat geeft onrust!

WAAR WIL DE ORGANISATIE NAAR TOE?

Iedere organisatie heeft ambities,
maar niet altijd helder.
Dat geeft onrust!

WAAR STAAT DE ORGANISATIE?

Iedere organisatie heeft ambities,
maar niet altijd helder.
Dat geeft onrust!

EN…WAT IS JOUW DROOM?

Iedereen heeft ambities,
maar niet altijd even helder.
Dat geeft onrust!
“ THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE,
IS TO CREATE IT “
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Inzicht in jouw sterke en minder sterke punten,
zodat jij daar gebruik van kan maken.
Logisch, helder en tastbaar:
je kan er direct mee aan de slag.
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Een beproefde en objectieve beschrijving van wie jij bent.
Concrete handvatten voor jouw ontwikkeling
en de zekerheid over waar jij
het beste op je plaats ben.
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Met het verkregen inzicht
kan jij jezelf beter verplaatsen in anderen.
Dat helpt jou om beter contact te maken
met degene waarmee het minder klikt.
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Krijg een beeld van hoe anderen naar jouw kijken;
dat stelt jou in staat om jouw ideeën te delen
en daarmee de te volgen koers
helder te maken.
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Inzicht krijgen in collectieve ambities binnen jouw organisatie,
overzicht creëren van aanwezige talenten en persoonlijkheden
medewerkers coachend leiden en doelen realiseren?