Breng jullie organisatie in balans

Onderbouw jullie duurzame claims op basis van
praktische inzichten uit solide data-analyses

Business
in balance

Met Matzzi heb je een onderbouwde methode met oplossingsgerichte tools
en de middelen om op lange termijn veranderprocessen
te initiëren en monitoren (Management Information).

Je krijgt overzicht in de soms complexe groeitrajecten van jullie organisatie.
Je boekt direct resultaat met onderwerpen waarop je onmiddellijk kunt verbeteren.
En je werkt aan thema's die belangrijk zijn voor julie organisatie en waarmee zij beter, waardevoller én winstgevender wordt.

Zelf meemaken

De beste manier om te ervaren hoe Matzzi werkt, is door het zelf mee te
maken. Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor een screening, analyse
en advies hoe jij de organisatie leiding en richting gaat geven. Je krijgt
een kijkje achter de schermen en een toelichting hoe met onze
datasystemen en -inzichten direct aan de slag te kunnen.

Richting duurzame groei én economisch succes

Je wilt dat jullie organisatie groeit en dat jullie economisch succesvol zijn. Je wilt daarbij een waardevolle bijdrage leveren aan de sector, je omgeving en de mensen daarin. Je wilt dat je collega’s zich kunnen ontwikkelen en trots zijn op hun werk. Dat kun je allemaal bereiken. Het is een kwestie van balans. Tussen zakelijk en menselijk, business en privé, organisatie en individu, tussen scherpe productie en duurzame processen. Een balans van people, planet en profit.

Waarschijnlijk merk je in de sector dat de noodzaak van een solide beleid in verantwoord ondernemerschap groeit. De druk vanuit de overheid neemt toe en klanten stellen het als inkoopeis. Het zal geen twee jaar meer duren voordat jullie – zeker als MKB-organisatie – achterop raakt als je niet, zichtbaar voor jullie omgeving, verantwoord onderneemt. Ook in de 'war on talent' speelt het een doorslaggevende rol. Je hebt een grotere kans om jonge, ambitieuze professionals aan te trekken en te behouden als jullie zichtbaar bijdragen aan de wereld om jullie heen.

Hét antwoord op urgente vraagstukken

Met Matzzi beantwoord je drie vragen:
1

Wat is de sociaal-
maatschappelijke
waarde van deze
organisatie?

2

Hoe bewijzen
wij ons verantwoord
ondernemerschap
structureel?

3

En hoe richten wij zinvol
beleid in waarmee
we bijdragen aan
‘people, planet, profit’?

Geef richting aan inspirerend beleid
vanuit een benchmark en betrouwbaarheid

Met de middelen en methode van Matzzi kunnen jullie je onderscheiden van de concurrentie.
Dat levert kansen op, een voorsprong bij gunning en een beter verhaal naar stakeholders.
Het belangrijkste: je verduurzaamt de waarde van de organisatie – en dat voelt goed. Met
minimale begeleiding krijg je de mogelijkheden om de thema’s die voor jullie organisatie
belangrijk zijn uit te breiden en te borgen in trajecten met zichtbare resultaten. Met
overzichtelijke analyses die dankzij jouw interpretatie, kennis van de organisatie en visie
inspirerend beleid worden.

Werken vanuit een benchmark

Met analysetools die even no-nonsense als krachtig zijn, stel je een benchmark op
om beleid op te bepalen. Je krijgt inzicht in de huidige prestaties van jullie organisatie op
het gebied van onder andere MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) én SDG
(Sustainable Development Goals). Veel leidinggevenden zijn verrast van wat ze al goed
geregeld hebben.

Geef richting aan inspirerend beleid

Tegelijkertijd geeft de tool je een helder overzicht van concrete acties en thema's die jullie
kunnen omarmen om de prestaties op dit gebied snel te verbeteren. Welke thema’s dat zijn,
bepaal je zelf. Wat past het beste bij de organisatie en de bedrijfscultuur? Waar valt snel
resultaat te boeken? En op welke manier kun je beleid omzetten in een enthousiaste
cultuurverandering?

Betrouwbare verslaglegging en verantwoording

Met dezelfde heldere tools meet je vervolgens regelmatig de voortgang. Naast overzicht,
geeft de methode je de handvatten om op elk moment in het traject een zinvolle bijdrage te
leveren in de ontwikkeling van het proces. Door te werken met Matzzi kun je een
overtuigende begeleidende rol spelen in deze vaak complexe veranderprocessen.

De Matzzi middelen en methode

Matzzi stelt je in staat op een duurzame manier aan jullie organisatie te werken

Doelen stellen
en weten waar
je staat

Geen enkele organisatie werkt binnen een half jaar helemaal naar
de laatst geldende richtlijnen van de Sustainable Development
Goals of eisen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En
dat hoeft ook niet. Matzzi’s ESG-analyse en -rapportage geven je
de middelen om het volledige pakket aan mogelijkheden te
overzien en er gestructureerd aan te werken. ESG staat voor
Environmental, Social and Governance; het biedt een platform
waarmee je intern en extern beleid kunt opzetten en de
communicatie erover vorm geeft. ESG omvat initiatieven als SDG
en MVO; en alle andere huidige en toekomstige tools.

Kernrapport ESG

Aan de hand van een indicatief onderzoek brengen we in kaart hoe
jullie organisatie er nu voor staat. Drie tot vijf mensen uit
verschillende managementlagen werken een gedetailleerde
vragenlijst uit. Daarmee maken we inzichtelijk hoe 'maatschappelijk
verantwoord' jouw organisatie al is. Veel bedrijven zijn verrast van
hun sociale betrokkenheid; het was er al wel, het werd alleen niet
zo benoemd. Jullie krijgen een rapport met een kernachtige
beschrijving van de doelen, gedetailleerde verantwoording en een
visueel dashboard.

Implementeren
en rapporteren

Essentieel voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en
werken aan duurzaam ondernemerschap is het herhaaldelijk meten
van de voortgang en zorgen voor transparante verslaglegging voor
de eigen organisatie, stakeholders en derden. We geven jullie zicht
op een concrete koers waarmee jullie zelf kunnen prioriteren en de
oplossingen en diensten kunt selecteren die het beste bij jullie
organisatie passen.

Voortgangsrapport ESG

Het handige van ons inzicht- en rapportagesysteem is dat de
organisatie zelf het tempo bepaalt. Als je snel zaken op orde wilt
krijgen op een deelgebied van de SDG's bijvoorbeeld, kun je elke
drie maanden rapportages opstellen. Past dit niet bij jullie
organisatie? Dan doe je dat minder.

Implementeren
en rapporteren

Activeren

Het is een beroemd citaat van hoogleraar organisatieleer, Peter
Drucker: “Culture eats strategy for breakfast.” Oftewel, de cultuur
onder je collega’s, hun enthousiasme en betrokkenheid, dát bepaalt
het succes van jullie strategie. Daarom borgen we de aandacht
voor en ondersteuning van medewerkers in de kernfunctionaliteit
van de onderzoeken, analyses, verslaglegging en
ontwikkeltrajecten.

Persoonsrapport

Met onze Persoonsrapportage krijgen collega’s inzicht in hun
kernkwaliteiten, hun rol in de organisatie en wat zij zelf belangrijk
vinden om zinvole bijdrage te kunnen leveren. Ze zien hun ambities en
persoonlijke waarden, leren hoe die zich verhouden tot de
organisatie en waar ze zich kunnen ontwikkelen. Ze herkennen hun
plek in de organisatie, kunnen daar het voortouw in nemen en
krijgen tools om er, met collega's, aan te werken.

Organisatie

Je ondersteunt de ontwikkeling van de organisatie met gerichte acties
op basis van duidelijke doelen en scherpe inzichten.

Ondersteund door Matzzi krijg je de middelen om de mensen in de organisatie
erbij te betrekken, te enthousiasmeren en regie te geven. Daarmee
ontwikkelen zij de cultuur die past bij de veranderingen en die zinvol bijdraagt
aan de processen en een systeem in transitie.

Hierdoor maken jullie Business Impact

Werkmethodiek

Matzzi Team

Een duurzame en succesvolle organisatie bestaat uit een prettige en effectieve structuur en de talenten die zich erin kunnen ontwikkelen.

Mensen die samenwerken – dat is de kern van élk succes. En omdat we graag bijdragen aan dat van jou, stellen we ons hier aan je voor.

Ps. Of, leuker en nuttiger, kom eens langs voor een kennismaking.

Business Cases

Als maatschappelijk betrokken logistiek dienstverlener stonden we open voor de route waarop Matzzi ons meenam.

Via een 0-meeting kregen we helder waar we staan als organisatie, maar ook als individuen op het gebied van onze bijdrage aan de SDG’s. Daarna hebben we benoemd wat laaghangend fruit voor ons is, waar we op middellange termijn verschil kunnen maken en wat voor ons nu aan de horizon verschijnt. Dit alles in een helder overzicht, met planbare acties.

We hebben al heel wat stappen gezet op het vlak van Maatschappelijk verantwoord ondernemen en kijken met genoegen terug op het traject dat we met Matzzi hebben doorlopen.

Als managementteam hebben we inhoudelijke discussies gevoerd en keuzes kunnen maken.

Successen bereiken we als WSP wanneer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langdurig terugkeren in het arbeidsproces.

Dit doen we samen met Matzzi door ons te concentreren op de WSP-driehoek; (Kandidaat, Leermeester, Organisatie). Matzzi licht de organisatie door op 9 MVO-thema’s en 5 People SDG’s en stelt op basis hiervan een Plan van Aanpak op.

Met behulp van het Matzzi Personal Profile testen we de leermeester en begeleiden hem/haar de leermeesterrol zo goed mogelijk in te vullen. WSP ontfermt zich over de kandidaten en begeleidt hen naar een werkend en lerend bestaan.

Matzzi en WSP vullen elkaar naadloos aan om dit te bereiken.

Samen met ondernemers bouwen we aan economisch sterk (west) Brabant en helpen hen te groeien, innoveren en vestigen.

Daarvoor organiseren wij o.a. samenwerking en stimuleren wij innovatieve toepassingen, tussen bedrijven onderling en met onderwijs en overheden.

De werk- en denkwijze van Matzzi sluit hier naadloos bij aan. Met behulp van hun impact profile krijgen ondernemers een goed beeld van welke duurzame impact zij willen hebben en hoe zij die kunnen bereiken. Hierdoor is het voor ons en hen mogelijk samen te werken op basis van hun duurzame ambities en is de kans op blijvende meerwaarde substantieel groter.