De continu verbeter cyclus

Stap 1: Nulmeting Stakeholders

 • Hoe zien de stakeholders sMVO persoonlijk?
 • Waar staat de organisatie met betrekking tot sMVO volgens de stakeholders?

Stap 2: Doelen stellen

 • Benoem jouw persoonlijke ambities
 • Bepaal jouw ambities ten opzichte van jouw stakeholders
 • Kies een product, dienst, proces of opdracht om mee te starten
 • Omschrijf de doelen concreet en motiverend [SMART]

Stap 3: Stakeholders betrekken

 • Geef stakeholders:
  • Middelen
  • Verantwoordelijkheid
  • Bevoegdheden
 • Bespreek ambities met klanten en leveranciers:
  • De toegevoegde waarde van sMVO
  • De wederzijdse verwachtingen die jij hierbij hebt

Stap 4: Voortgang borgen

 • Maak voor sMVO KPI’s op basis van de gezamenlijke doelen
 • Monitor de voortgang via de Matzzi Dashboards
 • Plan-Do-Check-Act met behulp van de Matzzi Tools
 • Stimuleer en borg met behulp van de Matzzi persoonlijke ontwikkeling tools

Stap 5: Impact aantonen

 • Bespreek en rapporteer de voortgang intern en extern
 • Deel successen intern en extern
 • Toon impact aan op basis van benchmark

Stap 6: Benchmark impact met ...

 • Voorgaande jaren
 • Branche genoten
 • Ontwikkelingen in de markt
 • Klant- en leverancierstevredenheid
 • Medewerkersbetrokkenheid
 • Lokale, regionale, nationale en internationale regio‘s

Wat doen andere bedrijven
die sMVO succesvol toepassen?

 1. Ze stellen duidelijke doelen en wijzen middelen toe.
 2. Ze benoemen verantwoordelijken en geven bevoegdheid.
 3. Ze zien sMVO als essentieel onderdeel van hun strategie.
 4. Ze ervaren zelf dat sMVO financiële meerwaarde oplevert.
 5. Ze houden vol en tonen commitment.

Bepaal zelf het traject:

Zelfstandig
Matzzi traject

Kies de hands-on
aanpak waarbij jij in je
eigen tempo aan de
hand van onze tools het
traject doorloopt.

Gezamenlijk
Matzzi traject

Jullie bepalen het tempo
en houden de controle.
Wij ondersteunen en
adviseren waar nodig.